(1)
Ribera, J. E. Encapsulació I Estructura Informativa En El Debat Parlamentari. Una anàlisi Contrastiva (català – Espanyol – anglès). 10.14746/strop 2016, 43, 29-50.