Cofan, A. (2014). Institutul de teorie și critică literară G. Călinescu, Bucureşti. Studia Romanica Posnaniensia, 41(2), 59–71. https://doi.org/10.14746/strop2014.412.005