Orian, G. (2014). Repere ale artei teatrale în cultura populară română. Studia Romanica Posnaniensia, 41(2), 15-25. https://doi.org/10.14746/strop2014.412.002