Ribera, J. E. (2016). Encapsulació i estructura informativa en el debat parlamentari. Una anàlisi contrastiva (català – espanyol – anglès). Studia Romanica Posnaniensia, 43(2), 29–50. https://doi.org/10.14746/strop.2016.432.002