Samper Prunera, Emili. 2018. „Les Llegendes De Maria De Bell-Lloch: Entre La Literatura fantàstica I El Folklore”. Studia Romanica Posnaniensia 45 (2):21-37. https://doi.org/10.14746/strop.2018.452.002.