Ribera, Josep E. 2016. „Encapsulació I Estructura Informativa En El Debat Parlamentari. Una anàlisi Contrastiva (català – Espanyol – anglès)”. Studia Romanica Posnaniensia 43 (2):29-50. https://doi.org/10.14746/strop.2016.432.002.