Cofan, A. (2014) „Institutul de teorie și critică literară G. Călinescu, Bucureşti”, Studia Romanica Posnaniensia, 41(2), s. 59–71. doi: 10.14746/strop2014.412.005.