Ribera, J. E. (2016) „Encapsulació i estructura informativa en el debat parlamentari. Una anàlisi contrastiva (català – espanyol – anglès)”, Studia Romanica Posnaniensia, 43(2), s. 29–50. doi: 10.14746/strop.2016.432.002.