[1]
J. E. Ribera, „Encapsulació i estructura informativa en el debat parlamentari. Una anàlisi contrastiva (català – espanyol – anglès)”, 10.14746/strop, t. 43, nr 2, s. 29–50, cze. 2016.