Ribera, Josep E. „Encapsulació I Estructura Informativa En El Debat Parlamentari. Una anàlisi Contrastiva (català – Espanyol – anglès)”. Studia Romanica Posnaniensia, t. 43, nr 2, czerwiec 2016, s. 29-50, doi:10.14746/strop.2016.432.002.