Gregori, Alfons, Department of Romance Studies, Adam Mickiewicz University, al. Niepodległości 4, 61-874 Poznań, Polska