Gregori, Alfons, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Instytut Filologii Romańskiej Pracownia Katalonistyki, Polska