Gregori, Alfons, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Polska