Manceau, Amelia, Université Adam Mickiewicz, Poznań, Polska