Grochowska-Reiter, Anna, Università Adam Mickiewicz, Poznań, Polska