Maziarczyk, Anna, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Polska