Valls, Esteve, Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades & Departament de Filologia Catalana, Universitat de Barcelona, Gran Via de les Corts Catalanes, Barcelona, Hiszpania