Vetulani, Grażyna, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Polska