Beszterda, Ingeborga, Università Adam Mickiewicz, Poznań, Polska