Balicka, Małgorzata, Università Adam Mickiewicz, Poznań, Polska