Mikołajczak, Sylwia, Universidad Adam Mickiewicz de Poznań, Polska