Mikołajczak, Sylwia, Universidade Adam Mickiewicz, Poznań, Polska