(1)
Botes, E.; Dewaele, J.-M.; Greiff, S. Taking Stock: A Meta-Analysis of the Effects of Foreign Language Enjoyment. 10.14746/ssllt 2022, 12, 205-232.