[1]
Wróblewski, W. 2010. Arkadiusz Modrzejewski, Uniwersalistyczna wizja ładu światowego w personalistycznej optyce Karola Wojtyły – Jana Pawła II, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2009, ss. 221. Środkowoeuropejskie Studia Polityczne. 3 (wrz. 2010), 217-223. DOI:https://doi.org/10.14746/ssp.2010.3.11.