[1]
Rewizorski, M. 2011. Podmiotowość prawnomiędzynarodowa Wspólnot Europejskich oraz Unii Europejskiej. Środkowoeuropejskie Studia Polityczne. 1 (mar. 2011), 45-64. DOI:https://doi.org/10.14746/ssp.2011.1.03.