[1]
Żyromski, M. 2012. Legitymacja czy legitymizacja władzy. Doświadczenia państw Europy Środkowej. Środkowoeuropejskie Studia Polityczne. 3 (wrz. 2012), 7-26. DOI:https://doi.org/10.14746/ssp.2012.3.01.