[1]
Sobczak, J. i Gołda-Sobczak, M. 2012. Problem rejestracji kościołów i związków wyznaniowych w polskim systemie prawnym. Środkowoeuropejskie Studia Polityczne. 3 (wrz. 2012), 55-86. DOI:https://doi.org/10.14746/ssp.2012.3.03.