[1]
Runc, J. 2012. Artykulacja i realizacja interesów ekologicznych w modelu autorytarnym. Środkowoeuropejskie Studia Polityczne. 4 (grudz. 2012), 207-226. DOI:https://doi.org/10.14746/ssp.2012.4.11.