[1]
Baymolda, D. 2014. Unia Europejska i Kazachstan: stan obecny i przyszłość. Środkowoeuropejskie Studia Polityczne. 4 (grudz. 2014), 159-166. DOI:https://doi.org/10.14746/ssp.2014.4.8.