[1]
Bartnicki, A.R. 2018. Borys Jelcyn jako przywódca polityczny. Środkowoeuropejskie Studia Polityczne. 1 (grudz. 2018), 43-60. DOI:https://doi.org/10.14746/ssp.2018.1.3.