[1]
Żarna, K. 2018. Przed rozwodem. Sytuacja polityczna na Słowacji w ramach Czeskiej i Słowackiej Republiki Federacyjnej (1990–1992). Środkowoeuropejskie Studia Polityczne. 2 (grudz. 2018), 35-48. DOI:https://doi.org/10.14746/ssp.2018.2.3.