[1]
Modzelewski, W.T. 2019. Polsko-rosyjskie pogranicze – od regionu izolowanego do transgranicznego. Środkowoeuropejskie Studia Polityczne. 1 (maj 2019), 5–24. DOI:https://doi.org/10.14746/ssp.2015.1.1.