[1]
Feja-Paszkiewicz, A. 2019. Referendum lokalne w sprawie utworzenia, połączenia, podziału i zniesienia gminy oraz ustalenia granic gminy – wybrane aspekty. Środkowoeuropejskie Studia Polityczne. 1 (maj 2019), 192-207. DOI:https://doi.org/10.14746/ssp.2016.1.9.