[1]
Scheffs, Łukasz 2016. O socjotechnicznych, a także prakseologicznych korzeniach doradztwa politycznego. Środkowoeuropejskie Studia Polityczne. 4 (maj 2016), 187–204. DOI:https://doi.org/10.14746/ssp.2016.4.12.