[1]
., . 2016. Komunikat z posiedzenia Kapituły Ogólnopolskiego Konkursu im. Czesława Mojsiewicza. Środkowoeuropejskie Studia Polityczne. 4 (maj 2016), 257.