[1]
Czachor, R. 2019. Józef Tymanowski, Rola i znaczenie Republiki Białoruś we współczesnej Europie, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2017, ss. 245. Środkowoeuropejskie Studia Polityczne. 3 (paź. 2019), 218–221. DOI:https://doi.org/10.14746/ssp.2019.3.12.