[1]
Gutorov, V.A. 2019. W sprawie niektórych aktualnych aspektów interpretacji tradycji liberalnej w Rosji. Środkowoeuropejskie Studia Polityczne. 4 (grudz. 2019), 93-113. DOI:https://doi.org/10.14746/ssp.2019.4.5.