[1]
Pogonowski, M. 2020. Prewencja rentowa jako metoda przeciwdziałania niezdolności do pracy. Wybrane aspekty. Środkowoeuropejskie Studia Polityczne. 1 (mar. 2020), 115-132. DOI:https://doi.org/10.14746/ssp.2020.1.6.