[1]
Chwedoruk, R. 2003. O anachroniczności polskiego kapitalizmu – niekonserwatywne krytyki liberalizmu we współczesnej Polsce. Środkowoeuropejskie Studia Polityczne. 2 (grudz. 2003), 5-24. DOI:https://doi.org/10.14746/ssp.2003.2.01.