[1]
Wróblewska, M. 2003. Rynek pracy wobec integracji z Unią Europejską, pod red. Stanisławy Borkowskiej. Środkowoeuropejskie Studia Polityczne. 2 (grudz. 2003), 194-199. DOI:https://doi.org/10.14746/ssp.2003.2.13.