[1]
Tudek, A. 2004. Kulturowa teoria kapitalizmu. ƚrodkowoeuropejskie Studia Polityczne. 2 (grudz. 2004), 15-44. DOI:https://doi.org/10.14746/ssp.2004.2.02.