[1]
Wróbel, M. 2004. Proces pokojowy w Irlandii Północnej w latach 90-tych i perspektywy uregulowania konfliktu. Środkowoeuropejskie Studia Polityczne. 2 (grudz. 2004), 111–128. DOI:https://doi.org/10.14746/ssp.2004.2.06.