[1]
ZieliƄski, W. 2005. Krytyczny pluralizm w mediach, czyli kilka uwag o kapitale idei. ƚrodkowoeuropejskie Studia Polityczne. 1 (cze. 2005), 11-23. DOI:https://doi.org/10.14746/ssp.2005.1.02.