[1]
Rachwał, M. 2005. Referendum jako forma udziału obywateli w kierowaniu sprawami publicznymi. Środkowoeuropejskie Studia Polityczne. 2 (grudz. 2005), 145-159. DOI:https://doi.org/10.14746/ssp.2005.2.10.