[1]
Jarosz, A. 2005. Rolnictwo polskie we Wspólnej Polityce Rolnej Unii Europejskiej, red. nauk. Zdzisław W. Puślecki, Maciej Walkowski. Środkowoeuropejskie Studia Polityczne. 2 (grudz. 2005), 260-264. DOI:https://doi.org/10.14746/ssp.2005.2.18.