[1]
Paradowski, R. 2007. Pro choice i pro life – rozbieżne dyskursy. Przyczynek do problemu debaty i konstruowania obiektywności. Środkowoeuropejskie Studia Polityczne. 1 (cze. 2007), 5-16. DOI:https://doi.org/10.14746/ssp.2006.1.01.