[1]
Jarosz, A. 2007. Leszek Sidorowicz, Ekonomiczne konsekwencje funkcjonowania granic państwowych. Środkowoeuropejskie Studia Polityczne. 2 (grudz. 2007), 223–226. DOI:https://doi.org/10.14746/ssp.2006.2.14.