[1]
Stankiewicz, W. 2007. Konsekwencje zmian polityczno-ekonomicznych w Rosji po upadku komunizmu. ƚrodkowoeuropejskie Studia Polityczne. 2 (grudz. 2007), 95-118. DOI:https://doi.org/10.14746/ssp.2006.2.05.