[1]
Skrzypczak, J. 2009. Prawa i obowiązki stron umowy licencyjnej dotyczącej wzorów przemysłowych w świetle regulacji krajowych i Unii Europejskiej. Środkowoeuropejskie Studia Polityczne. 3 (wrz. 2009), 93-104. DOI:https://doi.org/10.14746/ssp.2009.3.06.