[1]
Sobczak, W. 2009. Ochrona dziedzictwa kultury w systemie prawnym Unii Europejskiej. ƚrodkowoeuropejskie Studia Polityczne. 3 (wrz. 2009), 105-124. DOI:https://doi.org/10.14746/ssp.2009.3.07.